» Материалы за Қазан 2022 жылы

Дүниежүзілік сүт безі қатерлі ісігі

Дүниежүзілік  сүт безі қатерлі ісігі, оның даму қаупінің факторлары, ерте диагностикалау туралы айлықтың жүріп жатқанына байланысты
Қазалы теміржол ауруханасының Онколог дәрігерінің, Сөсқ мейіркешінің, ұйымдастыруымен  колледж, мектептерде сұрақ-жауап семинар сабақтары өткізілді
Семинарда студенттер мен оқушыларға жадынамалар таратылып, көрнекті материалдармен таныстырылды.
Тыңдаушылардың қамтылған саны - 35.

14-10-2022, 21:51

Дүниежүзілік сүт безі қатерлі ісігі

Рак молочной железы в мире, факторы риска, месяц ранней диагностики продолжается
Под руководством врача-онколога Казалинской железнодорожной больницы, медсестры Суск в колледжах и школах прошли семинары-ответы.
На семинаре студентам и учащимся были розданы памятки, представлены выдающиеся материалы.
Включенное количество слушателей 35.

14-10-2022, 21:51